Loading...

TV & DOCUMENTARY & COMMERCIAL
TV & DOCUMENTARY & COMMERCIAL

They Named Us Alevis

‘Ali’ye Saydılar Bizi’ follows those who live and protect Alevism belief and culture in Anatolia. It shades light to Anatolian Alevism that is said to ‘either live by changing or disappear’ by examining all its authentic and essential elements. The main elements of Anatolian Alevism like are cem, muharram, müsahiplik (companionship) are displayed in current lives and past stories.

“Ali’ye Saydılar Bizi”, Anadolu’da etkinliğini göstermeye çalışan Alevilik inanç ve kültürünü yaşayan ve yaşatmaya çalışanların izinden gidiyor. “Ya değişerek yaşayacak ya da yok olacak” denilen Anadolu Aleviliğine, tüm otantik ve yaşamsal ögeleri irdeleyerek ışık tutuyor. Anadolu Aleviliğinin temel öğeleri; cem, semah, muharrem ayı, musahiplik ve benzeri inançsal konular anlatımlarda, şu anki yaşamlarda ve geçmiş hayat hikâyelerinde hayat buluyor.

Producer & Director / Yapımcı & Yönetmen:

İbrahim Güldalı

Consultant / Danışman:

Dursun Gümüşoğlu

Director of Photography / Görüntü Yönetmeni:

Atilla Güler

Original Music by / Özgün Müzik:

Emre Gümüşoğlu

Narrator / Anlatan:

Levent Dönmez

Client

TRT Belgesel

Website

http://www.trtbelgesel.net.tr/